Ettersøkskurs

joomplu:180Kurs på 10 timer for ettersøkshunder. Kursets formål er å forberede hund og fører på godkjenning for ettersøk og konkuransespor og er egnet for personer som har interesse for spor og ettersøk. Påmelding og ev spørsmål til Terje Husdal mobil 902 38665 mail www.thusdal@washingtonmills.no . Påmeldingsfrist 10/7 og  start 16/7 . Kursavgift kr.300 medlem og 400 ikke medlem./