Fiskekort 2014.

Salg av sesongkort for våre vald på Bakka fredag 30/5 kl.18,00 til 20,00 .Husk å ta med kvittering på betalt fisketrygdavgift.

Kortprisene er de samme som for 2013.

Intet kortsalg på Vormstad Camping i år.

Nytt kortsalgssted i år er Fannarheimr.