Fluebinderkvelder

joomplu:165Fiskeutvalget arrangerer fluebinding og sosialt samvær med kaffe hver onsdag kl.18 på knivrommet i klubbhuset Evjen. Start 29/1.