Forskrift om hundehold i Orkdal kommune

joomplu:111Kommunestyret i Orkdal vedok den 27.04.2011 med hjemmel i hundeloven en lokal forskrift om hundehold, som setter retningslinjer for slipp av hund. Båndtvangsbestemmelsen er utvidet i forhold til den generelle båndtvangen.

§ 3. Båndtvang

 

I Orkdal kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april – 20. august holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det framgår av punktene a til c nedenfor.

  1. Hele året på og ved idrettsanleggene i kommunen.
  2. I merkede og preparerte skiløyper fra de blir preparert og fram til 31. mars.
  3. I perioden 21. august til 1. oktober skal hunder som ikke er sauereine eller der eier ikke kan eller er villig til å framvise gyldig saureinhetsbevis, holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i de områder av kommunen hvor bufe beiter.

Link til forskriften finner du under hundelenker.