God start på laksesesongen

joomplu:147

Laksesesongen har startet på beste måte. Det meldes om stor og feit laks, med snittvekt over 8 kilo. På våre vald er det spesielt sone 6 som peker seg ut med gode fangster. I skrivende stund er det registrert 12 flotte laks , der alle er over 6 kilo. I nedre deler er det lite fiskere å se, så her er det god plass  for alle så kom igjen folkens, laksen venter.

 Mengden med lakselus ser igjen ut til øke . På de aller fleste laksene vi har sett, er det et stort påslag av lus. Det er registrert flere laks med fra 30 til over 60 lus, og det er trist å se en slik utvikling.

 joomplu:147

Stolte fiskere  på sone 6  sønd 3/6 . Bernt Ole Knudsen,
Kjell Spjøtvold og Arnfinn Lange med laks på 7, 5kg 6,7kg og 8kg