Laksefiske 2012

joomplu:79Det nærmer seg sesongstart i elva, og vi vil orientere litt. Telleren på Børset vil ikke være i drift i år. Det er viktig at vi følger reglene om fortløpende rapportering, da dette er med på å bestemme om det blir flere restriksjoner på augustfiske.

Vi har ikke kortsalg fra Vormstad i år. Salget foregår fra Sport 1 på Amfisenteret, G Sport OTI, Bårdshaug Herregård samt hos oppsynet på Sone 6 sammen med undertegnede. Husk fiskeavgiften!!

Ønsker du kort til redusert pris, så er det en selvfølge at medlemskort, honnørkort eller alderslegitimasjon fremlegges.

Skjellprøver tar vi fra all avlivet fisk, og legger disse i kassen for prøver, eller gir dem til oppsynet. Husk at hvis du skriver på mob nr så får du sms om det var vill eller oppdrettslaks du tok.   Kjekt!!

Prisene på sesongkort har i år økt til beskjedne 1900 kr for medlem og 2400 kr ikkemedlem på sonene 3/4 og 5. Øvrige priser er uforandret.

Sone 6 Kårmo: I andre halvsesong vil det bli kun fluefiske på øvre halvdel i år. Dette er altså motsatt av det vi har praktisert de siste årene.

Det er godt med snø i fjellet. så vann blir det antagelig nok av i juni. Vi satser på kjempesesong.  SKITT FISKE