INTROJAKT STORVILT PÅ SONGLIEIENDOMMEN

Orkla JFF arrangerer introjakt på storvilt helgene 11- 13.10 og 25- 27.10 2019.
Målgruppe deltakere er unge jegerkandidater og jegere uten tilgang på storviltjakt/eget jaktlag.
Krav til deltagelse er bestått jegerprøve, oppskyting og betalt jegeravgift. Bekreftelse på bestått oppskyting må forevises.
Kurset vil inneholde teori og praksis i forhold til jaktutøvelse, håndtering, slakting og oppstykking av felte dyr.
Det vil bli anledning til å kjøpe kjøtt av felte dyr.
Deltagere blir fulgt av erfarne instruktører under jakten.
Overnatting på Songli gård under kurset. Mat inkludert i kurspris.
Pris kurs:
Medlemmer Orkla JFF: kr 1.500
Ikke medlemmer OJFF: kr 3.000
Påmelding innen 30.07 til;
Hans Ole Møkkelgård på mail; hanmo@trondelagfylke.no ,eller
Dag Mæhle på mail; dagmae@online.no
Søkere får svar på om de får kursplass innen 18.august. Vi må ta forbehold om at det kan bli større påmelding enn vi denne sesongen har kapasitet til å ta imot. Medlemmer i Orkla JFF har første prioritet.

Deltakeravgift merket Introjakt storvilt og navn på deltaker (hvis annen enn betaler) må være betalt til kontonummer 4270.15.12647, innen 4 september. Ved manglende betaling innen frist faller plassen bort.
Detaljert program for oppmøte med mer følger når påmelding er klar.