Øistein Leer

joomplu:170Orkla jeger- og fisker forening takker så mye for pengegaven gitt i forbindelse med mangeårig medlem Øistein Leer sin bortgang den 10. januar 2013.