Rypetaksering høsten 2015

Det blir taksering av terrengene Husdalen, Omnsfjellet og Langlidalen i perioden 5. – 20.aug 2015. Ta kontakt med Leif (92426926), Robert (91620745), Ottar (90285732), Finn (41804063) eller Billy (99398275) hvis du er interessert i å bli med!