Treningskort og fellestrening Våvatnet

Treningskort er å få kjøpt på Sport 1 Domus som tidligere år med de samme prisene 50 for medlem og 100 ikke medlem pr hund. Det selges ikke treningskort på dager med felledtrening. Fellestrening tirsdager kl 17 ut september og deretter søndager kl 11 . Oppmøte ved infotavla Våvatnet. Treninga er gratis og åpen for alle med fuglehund også ikkemedlemmer. Bevis på sau kreves. Klubbmesterskap 4/9 kl 16,30 . UK og AK og resultatene fungerer som uttak til vinterens klubbmatch mo Hemne JFF. Pris kr 50 pr hund