Årsmøte i NJFF Sør-Trøndelag

Innkalling til årsmøte i NJFF Sør-Trøndelag
I henhold til vedtektenes § 5 pkt. 1 innkalles det til årsmøte i NJFF Sør-Trøndelag fredag 8. mars 2018 kl. 1800 på Scandic Lerkendal. Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende innen utgangen av januar.
Se mer informasjon på hjemmesiden til fylkeslaget.