Gode grunner til å være medlem av NJFF:

  1. Tidsskriftet Jakt & Fiske
  2. Kampen mot forsuring av vår natur
  3. Sikring av allmennhetens adgang til jakt og fiske også i fremtiden.
  4. Rett til deltakelse i konkurranser, kurs og andre aktiviteter arrangert av NJFF eller en annen samarbeidende forening/organisasjon.
  5. Tilgang på jakt og fiskerettigheter til gunstige priser.
  6. Gunstige forsikringstilbud i UNI-Storebrand forsikring.
  7. Rabatt på leie av hytte i Den Norske Hytteformidling.
  8. Rabatt på Rica hoteller.