Blodspor kurs oppstart i uke 21.

Blodspor kurs oppstart i uke 21.

Vi tilbyr veiledningskurs for opplæring av ettersøkshund på blodspor, kurset blir over fire kvelder.

Første kveld blir en teorikveld, de resterende tre kveldene blir ute med trening av å legge blodspor, praktisk sporing  av blodspor og veiledning rundt dette.


Kurset er lagt opp for jegere/ettersøk jegere som ønsker å lære opp sin hund til godkjent ettersøkshund.

Påmelding til Terje Husdal. Tlf:90238665 innen 15.mai, Pris: 500 for medlemmer og 700 for ikke medlemmer.