Ole hedret med NJFF´s innsatsmedalje

joomplu:185Under fylkeslagets årsmøte i NJFF Sør Trøndelag  ble vår egen Ole Gundersen fortjent hedret med NJFF`s Innsatsmedalje. Langvarig frivillig innsats reionalt og lokalt førte til at fylkeslagets styre henvendte seg til forbundstyret med innstilling om tildeling av hedersbevisningen. Under

Les mer

Årsmøte 2013

joomplu:100Det innkalles til årsmøte i Orkla JFF i klubblokalet ”gamle Evjen skole” Torsdag 27. 03. 14 kl 19. 00

Til behandling etter vedtektene
1. Vanlige årsmøtesaker

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest innen 13. 03. 14

Les mer

Nymalt klubbhus

joomplu:177Klubbhuset til OJFF på Evjen, har de siste årene blitt preget av tidens tann. Det ble derfor vedtatt på årsmøtet i 2012, å skrape/male hele huset. Dette er nå utført, og klubbhuset fremstår nå i en prakt det høver seg

Les mer

Valgkomiteens innstilling

joomplu:174Her følger valgkomiteens innstilling til valget i forbindelse årsmøtet 21. mars klokken 19:00 i foreningens lokaler på Evjen. Klikk les mer for å få opp lista. Verv som er på valg er merket med «gjenvalg» om vedkommende stiller til gjenvalg, eller «ny» der ny kandidat er innstilt. 

Les mer