Foreningen

Vår forening som i år 2012 er 96 år gammel, har geografisk område i Orkdal med omegn. Vi teller ca 630 medlemmer og er nest størst i Sør-Trøndelag. Foreningen er åpen for alle.

Møte

Møte

Vårt fine og romslige klubblokale, ligger på tettstedet Orkanger ved Evjen skole.
Foreningens særpreg og hoved-inntektskilde er elva ORKLA.

Orkdal

Orkdal

For øvrig vil vi trekke frem vårt store og fine leirdueanlegg i Husdalen, en god og  oppdatert elektronisk skytebane for elg/storvilt på Løkken, eget treningsanlegg for jakthunder og en hytte med båt for utleie for våre medlemmer ved Søvatnet.

Husdalen

Husdalen

Aktiviteten i de ulike avdelinger er bra. Ulike kurs som jegerprøvekurs, flue- og stangbinderkurs, knivkurs, rifle- haglskytekurs m fl, arrangeres gjennom hele året.