Gjedda i Ålvatnet.

Gjedda i Ålvatnet.

Litt vemodig kansje. Gjedda i Ålvatnet har gått over til de evige fiskebanker. Historien sier at en danske som hadde fått seg jobb på Garberg gård i slutten av 1800 tallet hadde med seg Gjedde fra Danmark, som så ble satt ut i Ålvatnet. Fylkesmannen hadde bestemt at Gjedda skulle fjernes, og Veterinærinstituttet sammen med Miljøutvalget i Orkla JFF ble satt til å utføre jobben. Jan Tormod på ATV gjorde en kjempejobb med å transportere utstyr.