Referat fra ekstraordinært styremøte om skytterhus/ Husdalen

I Forbindelse med at det ble forandringer i den opprinnelige planen for skytterhus i Husdalen har styret lagt ut referatet (under forening/referat) fra det ekstraordinære styremøtet som styret har avholdt, samt tegninger på det nye bygget.
Dette til orientering