Revisjonsberetning og årsregnskap for 2015

Revisjonsberetning og årsregnskap for 2015

Vedlagt følger revisjonsberetning og årsregnskapet for Orkla Jeger og fiskerforrening. Vi minner samtidig om at årsmøte for 2015 avholdes i klubbhuset, torsdag 31. mars klokken 1900.

Årsregnskap 2015 Revisjonsberetning 2015