Taksering 2019

Orkla-JFF Hundegruppa har i år som tidligere taksering i flere terreng.

For dere med skolerte hunder, er det mulighet for å være med. Tid og dato blir bestemt av hver enkelt takseringsansvarlig i gitte tidsrom. Taksering i Snillfjord 1-20 August. Orkdal 5-20 August.

(Ps: Første fellestreninger starter 21 og 22 August)

 

Leif Johan Åsmul, 92426926 /Takserer: Langlidalen Høy og Husdal

Joakim Lian, 92064217 /Takserer: Høy, Ellingsgårdfjellet og Husdal

Alf B. Skinstad, 99398275 /Takserer: Langlidalen Lav og Kokstein

Ottar Knudsen, 90285732 /Takserer: Langidalen Lav, Husdal og Kokstein

Thomas Larssen, 90834542 /Takserer: Langlidalen Høy og Ellingsgårdfjellet

Steinar Lund, 47826700 /Takserer: Husdal og Langlidalen Høy

Hver enkelt har egne linjer i gitte terreng

 

Ta kontakt om interesse 

 

Orkla-JFF Hundegruppa